Handelsbetingelser

Produkter og tjenester udbydes af heykommunikation I/S, Hovkrogvej 64, 5500 Middelfart, CVR-nr.: 4116 0020.

Kontakt:

Kontakt Ann Hedahl på ann@heykommunikation.dk eller 6130 2844.

Betaling og levering:

Betalingsfristen er 8 dage.

Har du købt klippekort, modtager du straks efter købet en faktura på e-mail til den opgivne e-mailadresse. Hvis du har fået et tilbud på en opgave, får du en faktura, når opgaven er løst. Ved fast tilbud på større kommunikationsopgaver modtager du en faktura på halvdelen af beløbet ved opgavens start og en faktura på anden halvdel, når opgaven er løst.

Alle aftaler er bindende, og der er ingen fortrydelsesret på vores ydelser jf. Lov om forbrugeraftaler. Er du ikke tilfreds med den måde, din opgave er løst på, finder vi sammen en løsning på det, så du bliver glad for slutproduktet. Vælger du selv at stoppe samarbejdet, fakturerer vi for den tid, der er brugt på at løse opgaven.

Rettigheder og ansvar:

Når vi skriver en tekst for dig, må du bruge den alt det, du vil.

For fotografering og videoproduktion gælder, at du har brugsretten til de billeder og videoer, vi tager for dig, når fakturaen er betalt. heykommunikation I/S har ophavsretten til billederne og videoerne, og de må således ikke må videregives til 3. mand uden forudgående aftale.

Du må frit bruge det grafiske materiale, vi producerer for dig. Vi udleverer ikke arbejdsfiler. 

Hvis vi ikke aftaler andet, må vi henvise til de tekster, vi skriver for dig, og bruge din virksomheds navn, samt vise eksempler på de opgaver, vi løser for dig, i vores markedsføring.

For udleverede undervisningsmaterialer gælder, at alle rettigheder til materialer, tekster og billeder tilhører heykommunikation I/S. Materialerne må ikke videredistribueres uden forudgående aftale.

Vi og vores samarbejdspartnere kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte tab som følge af vores arbejde eller rådgivning. Du skal selv sikre, at det, du gør som følge af vores rådgivning, ikke er i strid med loven, og at det er det rigtige for dig og din virksomhed.

Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at løse opgaven korrekt. Det er dit ansvar at sikre, at teksterne overholder loven og eventuel branchespecifik lovgivning, samt at de er korrekte. Derfor har du ansvaret for at læse grundig korrektur og sikre, at alt, fx navne, er stavet rigtigt, samt at e-mailadresser og telefonnumre er de korrekte.

Vi kan ikke garantere resultater, herunder den ønskede medieomtale eller de ønskede placeringer på Google.

Priser og gebyrer:

heykommunikation samarbejder med erhvervsvirksomheder. Alle priser er derfor angivet i danske kroner ekskl. moms. Vi tager forbehold for eventuelle fejl i de angivne priser.

Klippekort:

Klippekortet betales, før vi begynder på opgaven, og er gyldigt et år efter faktureringsdatoen. Det udstedes til den enkelte virksomhed og kan derfor ikke overdrages eller sælges til andre. Ubrugte klip refunderes ikke.

Du kan til enhver tid få oplyst, hvor mange timer du har tilbage på klippekortet. Det er dit eget ansvar at holde øje med dit forbrug. Minimumsklip er 15 minutter, og vi noterer dit forbrug pr. påbegyndte kvarter.

Rådgivning og møder foregår pr. telefon eller ved fysisk møde på dit kontor. I forbindelse med møder på dit kontor afregnes du for kørsel 3,70 kr. pr. kørt kilometer.

Faste tilbud:

Har du fået et tilbud på en opgave gælder, at det fremgår af tilbuddet, hvad det dækker over. Timer, der ligger ud over det faste tilbud, faktureres med en timepris på 1.000 kr., medmindre andet er aftalt.

Workshops:

Workshops betales ved tilmelding forud for afholdelsen. Der er mulighed for at betale i rater, se nedenfor. Afbud: Ved mindre end 1 måned til afholdelse af workshoppen refunderes 50 % af workshoppens pris. Melder du fra mindre end 14 dage til afholdelse, gives der ingen refusion, men du er velkommen til at give din plads til en anden. Hvis du giver din plads til en anden, garanterer vi ikke, at vi kan nå at give den nye deltager en halv times rådgivning inden workshoppen. Kan vi ikke det, tilbyder vi undtagelsesvis rådgivningen efter workshoppen. Hvis du bliver forhindret, og en anden overtager din plads, så kontakt os straks på 6130 2844 eller ann@heykommunikation.dk.

Vi forbeholder os ret til at aflyse workshops og kurser ved uforudsete hændelser. Hvis vi aflyser, finder vi hurtigst muligt en ny dato, alternativt får du kursusprisen retur.

Ratebetaling:

Når du tilmelder dig en workshop, tilbyder vi betaling i 1, 2 eller 3 rater. Sidste rate skal være betalt inden workshoppen afholdes. Kontakt os på 6130 2844 eller ann@heykommunikation.dk, hvis du ønsker at betale i rater.

Kørsel:

Opgaver, som kræver, at vi besøger din virksomhed eller andre lokationer, faktureres i forbrugt tid med 50 % af den til enhver tid gældende timepris plus udgifter til eventuel parkering, bro eller andre transportudgifter. Har du købt klippekort, trækker vi kørslen i timer på det.

Tidsforbrug:

Du afregnes pr. påbegyndte kvarter. Du kan altid få oplyst, hvor meget tid, du har tilbage på dit klippekort.

I arbejdstiden indgår alt det, der får din opgave løst godt: Rådgivning, research, interviews, skriveproces, grafisk opsætning, billedbehandling, klipning, korrektur, møder, planlægning, telefonsamtaler, mailkorrespondance m.v.

Arbejdstider og tillæg:

Vi arbejder hverdage fra 8.00 til 17.00. Hvis din opgave kræver, at vi løser den mellem kl. 17.00 og 8.00 på hverdage, er der et tillæg på 50 %. I weekender og på helligdage er tillægget 100 %. Når du har et klippekort, betyder det, at vi trækker to timer per time, hvor der normalt kommer 100 % tillæg på, og 1½ time for timer, der normalt kommer 50% tillæg på.

Hvis vi arbejder på aftner og weekender fordi det passer bedst i vores kalender, betaler du selvfølgeligt ikke tillæg.

Har du en opgave, som skal løses akut er der et tillæg på 50 % i hverdage, hvis vi er booket med andre opgaver.

Aflysninger:

For at vi kan planlægge vores tid mest hensigtsmæssigt, har vi følgende retningslinjer for aflysninger af aftaler:
Du kan ændre aftaler helt frem til 24 hverdagstimer (mandag-fredag), før aftalen skal finde sted. Aftaler a 4 timer eller mere inkl. transport skal dog flyttes senest en uge før.

Aflyser eller ændrer du aftaler herefter uanset grund, fakturerer vi den reserverede tid inkl. transporttiden. Har du klippekort, trækkes den tiden fra dit klippekort.

Klagemuligheder:

En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus